Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สำนักปลัด

นายอัทชัย   นิตยารส 
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
รหัสตำแหน่ง: 000-0000000 
  
       
นางสาวสรัญรัชน์   ตันสุ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
นางนวลจันทร์   สิมมาคำ
ตำแหน่ง: แม่ครัว ( ผู้มีทักษะ) 
 

นายปัญญา   นามเจริญ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

   
 
นางสาวปราณี   นามวิชัย
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  
       

นางสาวศุภรัตน์  บุญประโคม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
       
  นายซิตตี้   เหลากลม
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
   
       
ส.อ.ศราวุฒิ   จันทรังษี
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน
  
       
  นายจิตธิชัย   พวงผะกา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   
       
นางสาวกัลยา   ตุ่นต้น
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  
       
นางสาวนภาภรณ์   จำปาทอง
ตำแหน่ง: ผ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวสุทธญาณ์  ผลวิสุทธ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
ส.อ.สัตยา   อุดมรัตน์
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
  
       
นายเอกลักษณ์   ทองทับ
ตำแหน่ง: 
  นายฤกติพงศ์   ธรรมสาร
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
       
นายธวัชชัย   วงศ์เที่ยง
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
  นายสิทธิพงษ์  สุพล
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป 
       
นายจีระศักดิ์   ทองทับ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป้องกันและ
              บรรเทาสาธารณภัย
  
       
นายถาวร   ทองลาย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
              และบรรเทาสาธารณภัย
   
       
นายนิรุต   แขมคำ
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
นายคำเพียร   เขตบุญพร้อม
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
       
นายสนธิเดช   นาโนน
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
นายทวนทอง   ขวัญชูนู
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
       
นายเอกพล   บูญไพโรจน์
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
นายวิทวัช   ภาวะนา
ตำแหน่ง: พนักงานกู้ชีพ 1669
       
 นางสาวทิวาพร   บัวใหญ่
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ
   

Login Form

สมัครสมาชิก

Visitors Counter

11755951
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
8528
52072
154435
11326277
1109857
1089767
11755951

Your IP: 185.191.171.6
2023-03-29 04:05
© 2016 www.ncr.go.th. All Rights Reserved. Designed By NJ Commart Tel.065-5969177